Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ihmisen on tärkeää kokea oma ainutkertainen elämänsä merkitykselliseksi ja löytää oma paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Terapiakeskusteluissa tapahtuu asiakkaan omien arvojen ja merkitysten kirkastumista. Istunnoilla autetaan ihmistä tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan ja kyvyistään. Tapaamisissa harjoitellaan ajatusten, tarpeiden ja tunteiden tunnistamista, hallintaa ja säätelyä. Tavoitteena on löytää omat yksilölliset vastaukset ja ratkaisut elämän ongelmiin. Tunnetyöskentelyssä apuna voidaan käyttää kortteja, kirjoittamista, päiväkirjaa, maalaamista, musiikkia ja tietoisen läsnäolon menetelmiä.

Ratkaisukeskeinen terapia on sallivaa, kokeilevaa, toiveikkuutta vahvistavaa ja tavoitteellista. Se painottuu enemmän nykyisyyteen ja tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Sen vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöön perustuvaa tukimusta. Toisaalta terapiasuuntauksella ei tutkimusten mukaan ole niin suurta merkitystä kuin on terapeutin ja asiakkaan välille rakentuvalla luottamuksellisella yhteistyö- ja terapiasuhteella.
Ongelmat pyritään muuttamaan tavoitteiksi. Aina ei ole tarpeen määritellä ongelmaa; toisin tekeminen tuottaa uudenlaisia tuloksia.

Ihminen pysähtyi kuuntelemaan puun oksalla kauniisti laulavaa lintua.
Ihminen kysyi linnulta: ”Laulatko siksi, että olet niin onnellinen?”
Lintu vastasi: ”Ei, ystäväni. Tulen onnelliseksi laulaessani!”

Voit lukea lisää ratkaisukeskeisyydestä Ratkes ry:n sivuilta.
https://ratkes.fi/yhdistys/