EMDR-terapia

EMDR-terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) on terapeuttinen lähestymistapa, jonka avulla käsitellään haitallisia muistoja uudelleen, hyödyntäen silmien edestakaisia liikkeitä tai muuta puolelta toiselle tapahtuvaa liikettä tai stimulaatiota.

”Perusajatuksena on, että EMDR nopeuttaa haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR liittyy samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. Traumaattisen tapahtuman aikana ihmisen tietojen käsittely ei toimi normaalisti, vaan aivojen oma tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon, ikään kuin oikosulkuun. EMDR-hoidon avulla jumiutunut muistiaines alkaa prosessoitua uudelleen, jolloin muiston käsittely helpottuu, ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu. EMDR mukaileekin automaattista ja luonnollista tapaa käsitellä elämystodellisuuteen liittyviä muistoja. (Vertaa REM-uni, REM rapid eye movements, nopeiden silmänliikkeiden univaihe, jonka aikana silmät liikkuvat nopeasti puolelta toiselle). EMDR-hoidon tärkeimpänä päämääränä on vapauttaa asiakas menneisyyden haitallisista muistoista siten, että hän saa takaisin kyvyn tehdä positiivisia ja joustavia valintoja nykyisyydessä.”(EMDR.fi)

Hyödynnän EMDR taitoa erityisesti trauma-asiakkaiden kanssa. SeeFar -menetelmässä uudelleen prosessointia tehdään hieman rakenteellisemmin korttien avulla. Ihmisen mielessä risteilevine assosiaatiokanavineen piilee valtavat voimavarat. Mielemme työstää, yhdistelee, löytää uudet tavat ymmärtää ja olla suhteessa tapahtuneisiin, jopa äärimmäisen vaikeisiin asioihin, jotka ovat olleet jumiutuneina erillisinä kuvina, aistimuksina ja kokemisena ns. alemmissa aivoissa.

Lisää tietoa EMDR:stä löytyy:
https://emdr.fi/