Ammattitaidolla ja lämmöllä EilaSylvia

Olen Eila S. Huttunen
Nimekseni olen saanut Eila Sylvia, sillä synnyin elokuussa Sylvian päivänä. Töitä teen toiminimellä Terapiapalvelu EilaSylvia. Toimitilani sijaitsee Kuopion keskustassa. Sylvian joululaulusta tutun mustapääkertun, Sylvia atricapillan, olen kokenut ja piirtänyt toimintani logoksi. Masennuksesta ja ahdistuksesta kärsinyt Zacharias Topelius runoili vuonna 1853 Mustapääkertun joululaulussa: ”Mutt´ ylhäällä orressa vielä on vain se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain, ja vaiennut vaikerrus on vankilan; oi murheita muistaa ken vois laulajan.” Häkissä oleva mustapäinen kerttulintu, Sylvia atricapilla herättää vahvoja tunteita; lintu haluaa päästä ulos vankilasta, johon se on joutunut. Näin me ihmisetkin haluamme löytää vapauteen ikään kuin kahleista, joita elämän vaikeat olosuhteet ja traumakokemukset, kenties toiset ihmiset ovat saaneet aikaan ja usein myös me itse olemme suojaksemme luoneet. Tätä kuvaamassa työhuoneestani löytyy lintuhäkki, jonka avoimen oven päällä istuu Sylvialintu. Vapaudessa ollessaan kyseinen lintu laulaa pitkiä huilumaisia lauluja. Se on kaunis, elinvoimainen ja rauhoitettu muuttolintu, harvinaisena pesijänä se opastaulun mukaan löytyy myös Puijon suojellusta metsästä.

Koulutus ja ihmiskäsitys

Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja EMDR -terapeutti. Näiden lisäksi olen syventynyt dissosiatiivisen trauman arviointiin ja hoitoon Helsingin Traumaterapiakeskuksen järjestämässä vuoden kestäneessä koulutuksessa. Tunnekeskeisestä pariterapiasta olen opiskellut perusopinnot.
Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja/AMK, opinnot sisältävät myös mielenterveystyön erikoistumisopinnot.
Minulla on holistinen ihmiskäsitys, joka määrittelee ihmisen kolmen erilaisen olemispuolen yhteenkietoutumana; ihminen on kehollinen, psyykkis-henkinen eli tajunnallinen ja situationaalinen kokonaisuus. Situationaalinen tarkoittaa suhdetta kulloiseenkin elämäntilanteeseen, kulttuuriin ja ihmissuhteisiin. Holistiseen ihmiskäsitykseeni kuuluu, että minulle on luonnollista käsitellä asiakkaan toiveesta eksistentiaalisia ja hengellisiä kysymyksiä. Ihmisyyden kokonaisvaltainen kohtaaminen on työlleni ominaista, myös seksuaali- ja traumaterapiasuuntautuneisuuteni kautta.

Asiakkaani ovat kertoneet, että olen helposti lähestyttävä, myötätuntoinen ja syvältä luotaava. Vahvuuksiani ovat myös huumori ja somatiikan tuntemus.

Ammatillinen osaamiseni polveutuu noin kymmenen vuoden urasta sairaanhoitajana somatiikan puolella kahdessa yliopistollisessa keskussairaalassa Kuopiossa ja Helsingissä sekä yli 20 vuoden urasta opiskelijaterveydenhuollossa em. kaupungeissa. Työn ohessa opiskeltuani olen sittemmin eriytynyt toimimaan pelkästään yksityisenä ammatinharjoittajana psyko-, seksuaali- ja EMDR-terapeuttina.
Juureni ovat Savo-Karjalassa, 20 vuotta viihdyin välillä pääkapunkiseudulla. Rikas työ- ja elämänkokemukseni avartavat minua kuulemaan ihmisiä elämän vaihtelevissa tilanteissa.

Terapia on virtaileva prosessi

Jokaisessa ihmisessä on sisäinen pyrkimys tasapainoon. Terapian tavoitteet lähtevät muotoutumaan asiakkaan ongelmallisina koetuista asioista, kärsimyksistä aiheutuneista oireista, tarpeista, tulevaisuuden toiveista ja haaveista. Terapia alkaa näihin tutustumisella, tavoitteiden määrittelyllä, kärsimyksen ja ahdistuksen lievittämisellä ja vakauttamisen taitojen opettelulla. Terapia on prosessi, joka lähtee kutakin yksilöllisesti kuljettamaan kohti parempaa elämän tyytyväisyyttä, lisääntyvää itsetuntemusta ja -myötätuntoa sekä omasta sisimmästä käsin lähteviä valintoja.

Terapiapolun kulkeminen kestää yksilöllisesti muutamasta tapaamisesta muutamaan vuoteen. Lyhytterapia kestää noin 15 kertaa. Terapia on myös oppimisprosessi. Siinä opitaan uusia näkökulmia, uutta ymmärrystä oman elämän kokonaisuuteen, uusia tapoja ajatella ja toimia, sekä uutta ymmärrystä itsestä arvokkaana ja vastuullisena ihmisenä.

Olet tervetullut vastaanotolleni joko itsemaksavana tai Kelan kuntoutustukeen oikeutettuna asiakkaana, kunhan olet yli 16-vuotias. Lisää tietoa löytyy Kelan sivuilta.
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Apua yksin tai yhdessä

Annan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa, traumaterapiaa ja sen yhtenä menetelmänä EMDR- terapiaa, sekä See FAR CBT -menetelmän avulla vaikeiden muistojen ja traumamuistojen työstämistä luovalla tavalla, assosiatiivisten ym. terapiakorttien avulla.

Tarjoan terapiapalveluita myös pariskunnille parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Minulla ei ole Kelan tukeen oikeuttavaa pariterapiakoulutusta.

EilaSylvia