Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ihmisen on tärkeää kokea oma ainutkertainen elämänsä merkitykselliseksi ja löytää oma paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Tässä auttaa terapiakeskusteluissa tapahtuva asiakkaan omien arvojen ja merkitysten kirkastuminen. Istunnoilla autetaan ihmistä tulemaan tietoiseksi omista voimavaroistaan ja kyvyistään. Tapaamisissa harjoitellaan ajatusten, tarpeiden ja tunteiden tunnistamista, hallintaa ja säätelyä. Tavoitteena on löytää omat yksilölliset vastaukset ja ratkaisut elämän ongelmiin. Tunnetyöskentelyssä apuna voidaan käyttää kortteja, kirjoittamista, päiväkirjaa, maalaamista, musiikkia ja tietoisen läsnäolon menetelmiä.

Ratkaisukeskeinen terapia on sallivaa, kokeilevaa, toiveikkuutta vahvistavaa ja tavoitteellista. Se painottuu enemmän nykyisyyteen ja tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Sen vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöön perustuvaa tukimusta. Toisaalta terapiasuuntauksella ei tutkimusten mukaan ole niin suurta merkitystä kuin on terapeutin ja asiakkaan välille rakentuvalla yhteistyö- ja terapiasuhteella.

kuumailmapallotOngelmat voidaan aina muuttaa tavoitteiksi. Aina ei ole tarpeen määritellä ongelmaa: jo toisin tekeminen tuottaa uudenlaisia tuloksia.

Lintu lauloi puun oksalla.
Ihminen kysyi linnulta:

”Laulatko siksi, että olet niin onnellinen?”
Lintu vastasi:
”Ei, ystäväni. Minä laulan – siksi olen onnellinen!”

Terapiapolku alkaa edetä, kun avun hakija ja terapeutti löytävät keskinäisen yhteyden ja luottamuksen. Ajatellaan, että prosessi on jo alkanut asiakkaan mielessä, kun yhteys terapeuttiin on tullut otetuksi. Terapiaprosessi kestää joskus 5-15 kertaa, useimmiten yhdestä kolmeen vuotta, traumaterapia kestää usein pidempään kuin kolme vuotta. Kelan tukemaa kuntouttavaa psykoterapiaa voi saada max kolmen vuoden jakson, vuoden kerrallaan.

Voit lukea lisää ratkaisukeskeisyydestä Ratkes ry:n sivuilta.

Annan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä ammatillista tukea ja apua elämän kriiseihin ja solmukohtiin. Tapaamisista voit saada Kela-korvauksen, jos kuulut Kelan kuntoutuspsykoterapian piiriin.