Ammattitaidolla ja lämmöllä

eilasylviaOlen Eila Sylvia Huttunen ja teen työtä toiminimellä Terapiapalvelu EilaSylvia. Koulutukseltani olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja EMDR -terapeutti. Pohjakoulutuksenani on  sairaanhoitajan AMK-tutkinto sisältäen mielenterveystyön erikoisopinnot.
Näiden lisäksi olen opiskellut tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot sekä syventynyt vuoden pituisessa lisäkoulutuksessa dissosiatiivisen trauman arviointiin ja hoitoon.
Toimitilani sijaitsevat Kuopion keskustassa.

Ammatillinen osaamiseni polveutuu pitkästä urasta sairaanhoitajana monipuolisissa toimenkuvissa ja tehtävissä mm. teho-osastolla, sydän- ja keuhkokirurgian parissa sekä opiskeluterveydenhuollossa.
Juureni ovat Savo-Karjalassa. Toinen kotini on Helsingin seutu, jossa asuin 20 vuotta. Rikas työ- ja elämänkokemukseni avartaa minua kuulemaan ihmisiä elämän eri tilanteissa.

Asiakkaani ovat kertoneet, että olen terapeuttina helposti lähestyttävä, lämmin ja kuunteleva. Olen saanut erityistä kiitosta  ymmärryskestäni ja osaamisestani seksuaalisuuteen ja traumoihin liittyen.

 

Polku mahdolliseen alkaa mahdottomasta

Ihmiskäsitykseni on holistinen. Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Kaikki tunteet löytyvät myös kehosta. Terapian tavoitteet lähtevät muotoutumaan asiakkaan ongelmina kokemista asioista,  kärsimyksistä jääneistä oireista, tarpeista, tulevaisuuden toiveista ja haaveista. Terapia alkaa näihin tutustumisella, tavoitteiden määrittelyllä, kärsimyksen ja ahdistuksen lievittämisellä, ja vakautamisen taitojen opettelulla. Terapia on prosessi, joka lähtee  kutakin yksilöllisesti kuljettamaan kohti parempaa elämän tyytyväisyyttä, lisääntyvää itsetuntemusta ja -myötätuntoa sekä omasta sisimmästä käsin lähteviä valintoja.

Jokaisessa ihmisessä on sisäinen pyrkimys tasapainoon.

Terapiapolun kulkeminen kestää vain harvoin muutaman tapaamiskerran verran, useimmiten se vie yhdestä kolmeen vuotta. Polku alkaa edetä, kun avun hakija ja terapeutti löytävät keskinäisen yhteyden ja luottamuksen. Ajatellaan, että prosessi on alkanut asiakkaan mielessä jo silloin, kun yhteys terapeuttiin on tullut otetuksi.

Terapia on myös oppimisprosessi. Siinä opitaan uusia näkökulmia, uutta ymmärrystä oman elämän kokonaisuuteen, uusia tapoja ajatella ja toimia sekä uutta ymmärrystä itsestä arvokkaana ja vastuullisena.

Apua yksin tai yhdessä

Annan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa, traumaterpiaa ja sen yhtenä menetelmänä EMDR terapiaa sekä ammatillista tukea ja apua elämän kriiseihin ja solmukohtiin.
Tarjoan terapiapalveluita myös pariskunnille parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Olet tervetullut vastaanotolleni joko itsemaksavana tai Kelan kuntoutustukeen oikeutettuna asiakkaana, kunhan olet yli 16-vuotias.