Ammattitaidolla ja lämmöllä

eilasylvia Olen Eila Sylvia Huttunen, mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela-pätevyys ja Valviran hyväksyntä) sekä seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti. Lisäksi olen opiskellut tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot sekä traumaopintoja.  Toimitilani sijaitsevat Kuopion keskustassa.

Ammatillinen osaamiseni polveutuu pitkästä urasta sairaanhoitajana.  Erityisesti olen perehtynyt seksuaaliseen traumaan ohjatessani naisten terapeuttisia kasvuryhmiä. Opiskelin syventääkseni osaamistani Helsingin Traumaterapiakesuksen järjestämän vuoden pituisen traumakoulutusjakson: Vakava varhainen traumatisoituminen ja dissosiaatiohäiriöt – arviointi ja hoito.

Asiakkaani ovat kertoneet, että olen tapaamisissa helposti lähestyttävä ja lämmin. Toisaalta ratkaisukeskeisenä terapeuttina otan tapaamisten kulusta vastuun.

Juureni ovat Savo-Karjalassa. Toinen kotini on Helsingin seutu, jossa asuin 20 vuotta. Rikas elämänkokemukseni avartaa minua kuulemaan ihmisiä elämän eri tilanteissa.

Polku mahdolliseen alkaa mahdottomasta

Ihmiskäsitykseni on holistinen, ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Kaikki tunteet löytyvät myös kehosta. Terapian tavoitteet pohjautuvat asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja haaveisiin sekä näiden määrittelyyn.

Jokaisessa ihmisessä on sisäinen pyrkimys tasapainoon.

Terapiapolun kulkeminen kestää joskus muutaman tapaamiskerran, useimmiten yhdestä kolmeen vuotta. Polku alkaa edetä, kun avun hakija ja terapeutti löytävät keskinäisen yhteyden ja luottamuksen. Ajatellaan, että prosessi on alkanut asiakkaan mielessä jo silloin, kun yhteys terapeuttiin on tullut otetuksi.

Terapia on myös oppimisprosessi. Siinä opitaan uusia näkökulmia, uutta ymmärrystä oman elämän kokonaisuuteen, uusia tapoja ajatella ja toimia sekä uutta ymmärrystä itsestä arvokkaana ja vastuullisena.

Apua yksin tai yhdessä

Annan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä ammatillista tukea ja apua elämän kriiseihin ja solmukohtiin. Olet tervetullut vastaanotolleni joko itsemaksavana tai Kelan kuntoutustukeen oikeutettuna asiakkaana, kunhan olet yli 16-vuotias. Tarjoan terapiapalveluita myös pariskunnille parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ota rohkeasti yhteyttä!